AMEI-WAECE

Zahvaljujemo se gospođi Emily Vargas-Barón, direktorici Instituta za rekonstrukciju i međunarodnu bezbjednost kroz obrazovanje (RISE Institut), koja nam je pomogla pri izradi programa integriranih centara ranog dječijeg rasta i razvoja u Bosni i Hercegovini.
Posebno smo zahvalni gospođi Elviri Sánchez-Igual menadžerici za komunikaciju iz Svjetskog udruženja edukatora za rano djetinjstvo (AMEI-WAECE), koja je odobrila prevod ovog materijala iz projekta "Učimo živjeti zajedno u miru, od ranog djetinjstva" i njegovo korištenje u integriranim centrima ranog dječijeg rasta i razvoja za roditelje i djecu u BiH.


Prevod i štampu materijala omogućio UNICEF

 

  MATERIJAL ZA NASTAVNIKE:
AKTIVNOSTI SA DJECOM

 

Velikodušnost se definiše kao sklonost ili tendencija duha da pristojnost pretpostavi koristi i interesu, da pokaže plemenitost, vrijednost i trud u teškim poduhvatima. 

Velikodušna osoba je plemenita i darežljiva. Neophodno je učiti malu djecu ovoj vrijednosti, a najbolji način za to je da vaspitači daju djeci lični primjer.  

Postoje mnoge aktivnosti sa djecom kojima je cilj razvoj ove vrijednosti, npr. podsticanje djece da budu velikodušni prema drugima ili da dijele igračke s drugima tokom igre.

Kako bi se podstakla i njegovala ova osobina, vaspitači mogu da osmisle višestruke pedagoške aktivnosti ili koristiti razne resurse kao što su razgovori, priče, anegdote, dramatizacije, lutke, slike, pjesme itd. pomoću kojih mogu ojačati predložene ciljeve. 

Razumijevanje dobrih i loših postupaka u nečijem ponašanju se smatra bitnim za formiranje i razvoj male djece. Vaspitači stoga moraju iskoristiti određene situacije koje se ukažu tokom dana da djeca posmatraju i uoče takve postupke kod druge djece ili ljudi.

Na taj način, djeca će znati da su velikodušna kada dijele svoje igračke ili slatkiše sa drugom djecom ili kada pomažu jedni drugima, kada pokažu određenu tendenciju da daju nešto svoje nekome drugome.

Prilikom strukturisanja aktivnosti treba koristiti veliku emotivnu osjetljivost djece u ovom uzrastu kako bi aktivnosti ostavile trajno pozitivan uticaj na njih. 

 

 

Aktivnost br. 1
"Kakvi su velikodušni ljudi?"

Kratak pregled aktivnosti:

Na početku vaspitač(ica) razgovara sa djecom da vidi šta znaju o velikodušnosti i objašnjava im šta znači biti velikodušan. Vaspitač(ica) takođe navodi primjere velikodušnih ljudi, a nakon toga uči djecu pjesmicu o velikodušnosti i zajedno sa njima je analizira. Na kraju izrađuju poklone i popravljaju igračke za djecu kojima je to potrebno. 

Ciljevi:

 1. Razviti kod djece određenu predstavu o tome šta je velikodušnost i kako se ponašaju velikodušni ljudi.

Procedure:

 1. Razgovor
 2. Objašnjavanje
 3. Pitanja i odgovori
 4. Praktične radnje
 5. Recitovanje

Potrebni materijal:

Materijali za izradu poklona, npr. karton, tempere, kolaž papir, trake, samoljepljiva traka, ljepilo, odjeća i trakice za lutke i slično.

Razvoj aktivnosti: Prvi dio

Vaspitač(ica) će kroz dijalog s djecom ispitati šta djeca već eventualno znaju o velikodušnosti. Može postaviti sljedeća pitanja:

Možete li mi reći šta je velikodušnost?
Da li znate kako se ponaša velikodušna osoba?
Jeste li upoznali nekoga ko je velikodušan?
Možete li mi navesti nekog lika iz priče koji je velikodušan?

Na osnovu dječjih odgovora, vaspitač(ica) objašnjava šta je velikodušnost i kako se ponašaju velikodušni ljudi; takođe navodi primjere poznatih ljudi ili likova iz crtanih filmova ili bajki koji se ističu po svojoj velikodušnosti.

Vaspitač(ica) rezimira ovaj dio aktivnosti tako što objašnjava djeci da velikodušni ljudi nisu oni koji daju nešto što im ne treba i čega imaju u izobilju, nego oni koji dijele ono što imaju čak i ako ga imaju u malim količinama, npr. ako imate puno slatkiša i date nekoliko drugoj djeci, to je dobar postupak, ali pravi velikodušni postupak bi bio ako biste imali jedan slatkiš i pola tog slatkiša bise dali drugom djetetu.

Drugi dio

Vaspitač(ica) odabire pjesmicu o velikodušnosti. Nakon što djeca nauče pjesmicu, vaspitač(ica) sa njima analizira njenu poruku.

Treći dio

Vaspitač(ica) poziva djecu da naprave poklone i poprave igračke za djecu kojima su te igračke potrebne (npr. siromašna djeca u lokalnoj zajednici). 

Vaspitač(ica) najprije govori o važnosti simboličnih poklona djeci kojima su ti pokloni potrebni i objašnjava da je to dobar primjer velikodušnosti.

Kasnije će im pokazati kako da naprave kartu, obilježivač za knjige ili neki drugi simbolični poklon i pokazaće im nekoliko modela.  

Pokazaće im kako da poprave neke od prikupljenih igračaka, npr. da zamijene ruku na lutki, da joj počešljaju kosu i da joj stave trakicu ili da joj obuku novu odjeću itd.  

Unaprijed će biti pripremljen sto sa neophodnim materijalima za izradu simboličnih poklona i popravku igračaka. Igračke će popravljati vaspitač(ica) uz pomoć djece.

PROCJENA PO KRITERIJUMIMA

Opservirano ponašanje

Da

Ne

Napomene

Na početku aktivnosti imali su određenu predstavu o velikodušnosti.

 

 

 

Proširili su svoje znanje o velikodušnosti i o tome kako se ponašaju velikodušni ljudi.

 

 

 

S interesovanjem su izrađivali poklone za drugu djecu.

 

 

 

S interesovanjem su popravljali igračke za drugu djecu.

 

 

 

Njihovo znanje o velikodušnosti se povećalo do kraja aktivnosti.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aktivnost br. 2
"Zašto neko drveće…?"

Kratak pregled aktivnosti:

Vaspitač(ica) će djeci ispričati priču, a zatim će govoriti o likovima iz priče.

Ciljevi:

 1. Razviti kod djece emocije i pozitivna osjećanja prema velikodušnim likovima u priči.

Procedure:

 1. Razgovor
 2. Pitanja i odgovori

Potrebni materijal:

Slike koje opisuju prizore iz priče.

Razvoj aktivnosti: Prvi dio

Vaspitač(ica) će podsjetiti djecu na to šta je rečeno u prethodnim aktivnostima o velikodušnosti i o tome kako se ponašaju velikodušni ljudi. Kasnije će čitati priču koja je ilustrovana slikama:

"Zašto neko drveće..."

Jednom davno, naglo je zahladnjelo jer se približavala zima. Kada je došao taj trenutak, sve ptice selice su već bile odletjele u toplije krajeve. Ostala je samo jedna ptičica slomljenog krila. Jadna ptičica pomisli kako će umrijeti od zime ako ne nađe mjesto gdje će se skloniti. No, u jednom trenutku ugleda grupu drveća koje će joj zasigurno pružiti dobro utočište.

Skakućući i lepećući krilima ptičica je došla do šume gdje je našla jedno drvo koje joj se jako svidjelo zato što je bilo veliko i snažno. Bio je to hrast. Ptičica zamoli da joj hrast dozvoli da se skloni među njegove grane dok ne dođe ljepše vrijeme. Hrast joj veoma ljutito odgovori da će ona pojesti sav njegov žir ako joj dozvoli da se skloni među njegovo grane i grubo otjera ptičicu.

Ptičica zatim ugleda predivno drvo sa srebrnastim lišćem i bijelim deblom. Bila je to topola i ptičica pomisli da će joj ona pružiti sklonište. Ispričala je svoj problem topoli, ali ju je topola otjerala rekavši da će joj isprljati njezino lijepo lišće i bijelo deblo.

U blizini je bila tužna vrba sa svojim granama koje su visile do zemlje. Ptičici se učini da bi joj vrba mogla biti dobro sklonište od zime koja se približavala. Ali kao i ostalo drveće, i vrba ju je odbila rekavši da ne voli da ima posla sa strancima i zamolivši je da što prije ode.

Ptičica je počela da skakuće koliko god joj je slomljeno krilo to dozvoljavalo. To ugleda smreka i upita ptičicu šta joj se desilo. Jadna ptičica joj ispriča svoju priču i smreka joj ponudi da se skloni među njezine grane rekavši joj koji dijelovi su topliji i izloženiji suncu. Ptičica je smreci objasnila da će morati da ostane cijelu zimu, a smreka reče da joj to odgovara jer će imati društvo. Bor, koji je bio u blizini svoje rođake smreke, ponudi ptičici zaštitu od vjetra pošto su njegove grane bile veće i snažnije.   

Ptičica je odabrala mjesto na najvećoj grani smreke koje je bilo dobro zaštićeno od vjetra borovim granama i pripremila se da prezimi. Kleka je ponudila svoje bobice i ptičica je sad imala dovoljno hrane da dočeka toplije dane. 

Ptičica je bila veoma sretna i razgovarala je sa svojim novim prijateljima dok su je ostala stabla prezrivo komentarisala.

Te večeri kada je počeo da duva snažan sjeverac, prolazio je od drveta do drveta i otkidao list po list sa njihovih grana. Odjednom se okrenu i pođe prema mjestu gdje su bila stabla koja su se sprijateljila s ptičicom. Kralj vjetrova ga zaustavi i reče mu da može da poskida lišće sa svih stabala osim ovih koja su velikodušno ponudili sklonište ptičici.  

Sjeverac ih je ostavio na miru i ostavio im je lišće tokom cijele zime. I od tada je tako bilo svake godine.

Florens Holbruk

Drugi dio

Vaspitač(ica) će pozvati djecu da razgovaraju o svojim stavovima prema raznom drveću i da komentarišu ponašanje drveća uz pomoć sljedećih pitanja:

Šta je hrast rekao ptičici?
Šta je topola rekla ptičici?
Šta je rekla vrba?
Da li mislite da je stav ovih stabala ispravan? Zašto?
Šta je uradila smreka?
Šta je uradio bor?
Da li mislite da je stav smreke i bora ispravan?
Možemo li reći da su smreka i bor bili velikodušni? Zašto?
Šta biste vi uradili da ste bili u toj šumi i naišli na ovakvu ptičicu?
Šta biste vi uradili da vas neko dijete zatraži igračku ili neki slatkiš?

PROCJENA PO KRITERIJUMIMA

Opservirano ponašanje

Da

Ne

Napomene

Njihovi odgovori pokazuju da pravilno analiziraju stavove likova u priči.

 

 

 

Poistovjetili su se sa pozitivnim stavovima likova iz priče.

 

 

 

Ispoljili su pozitivne emocije prema velikodušnim likovima u priči.

 

 

 

Ispoljili su negativne emocije prema sebičnim likovima u priči.

 

 

 

  

 

 

 

 

Aktivnost br. 3
"Šta bi ti uradio?"

Kratak pregled aktivnosti:

Vaspitač(ica) će osmisliti nekoliko situacija, a djeca će dobiti mogućnost da ih riješe tako što će pokazati znanje o tome kako se ponašaju velikodušni ljudi.

Ciljevi:

 1. Razviti kod djece pozitivna osjećanja prema velikodušnosti.

Procedure:

 1. Razgovor

Potrebni materijal:

Slike.

Razvoj aktivnosti: Prvi dio

Vaspitač(ica) će pročitati nekoliko situacija koje se mogu desiti u svakodnevnom životu, pokazaće slike na kojima su prikazane te situacije i postaviće djeci sljedeća pitanja:

Šta biste uradili?

- da imate samo jedan slatkiš i da vas vaš brat ili drugar iz vrtića pita da mu ga date.
- da imate igračke, a drugo dijete koje nema nijednu vas pita da mu date jednu.
- da na ulici vidite bosonogo dijete čiji roditelji nemaju novca da mu kupe cipele.
- da djetetu ili starijoj osobi treba nešto što vi imate.
- da imate odjeću, predmet ili neku drugu stvar koja je potrebna nekoj drugoj osobi, ali nema novca da je kupi.

Vaspitač(ica) može dodati još situacija koje smatra prikladnima dok god se te situacije odnose na velikodušnost.

Drugi dio

Vaspitač(ica) zajedno s djecom ocjenjuje ponuđena rješenja, pohvaljuje dobre odgovore i popravlja pogrešne.

PROCJENA PO KRITERIJUMIMA

Opservirano ponašanje

Da

Ne

Napomene

Ispravno su ponudili velikodušna rješenja u ponuđenim situacijama.

 

 

 

Bila im je potrebna pomoć da ponude rješenja za ponuđene situacije.

 

 

 

Njihovi odgovori pokazuju da se kod njih razvija velikodušnost.

 

 

 

Pohvalili su velikodušno ponašanje svojih drugara.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aktivnost br. 4
"Izmisli priču"

Kratak pregled aktivnosti:

Ova aktivnost se sastoji od igre. Djeca podijeljena u grupe od po pet članova treba da izmisle priču o velikodušnosti koja se zasniva na stvarnim ili izmišljenim likovima. Na kraju će djeca ocjenjivati priče i nagraditi one koje su najbolje.

Ciljevi:

 1. Razviti kod djece znanje o velikodušnosti kao pozitivnoj osobini.

Procedure:

 1. Priče
 2. Pitanja i odgovori

Potrebni materijal:

Kartice sa crtežima karanfila, lopte, ruže itd.

Razvoj aktivnosti: Prvi dio

Vaspitač(ica) djeci objašnjava aktivnost:

U ovoj igri ćete se podijeliti u grupe po pet. Ispod svake stolice će biti zalijepljena kartica sa određenim crtežom i djeca treba da potraže svoju karticu.

Nakon toga će ih vaspitač(ica) zamoliti da se rasporede u grupa: "Napravićemo grupe na osnovu kartica koje ste izvukli. Nađite djecu koja imaju istu karticu kao i vi". Tako će se formirati grupe od po pet članova i sva djeca treba da učestvuju.

"Sada ćete smisliti priču o velikodušnosti, a grupa koja smisli najbolju priču i odgovori na pitanja će pobijediti. Ako neka grupa ne zna odgovor na postavljeno pitanje, pitanje se onda postavlja sljedećoj grupi i ako sljedeća grupa tačno odgovori, oni dobijaju poen."

Drugi dio

Nakon što se djeca rasporede u grupe, vaspitač(ica) će im objasniti da treba zajednički da smisle priču o nekom članu porodice ili komšiji ili nekome koga znaju iz lokalne zajednice ili nekome iz vrtića ili o nekom sopstvenom doživljaju i da u toj priči prikažu velikodušnost. To takođe može da bude potpuno izmišljena priča.

Treći dio

Vaspitač(ica) poziva djecu da ocijene priče i da izaberu najbolje.

Vaspitač(ica) će voditi proces ocjenjivanja priča i objasniće da je najbolja priča ona koja:

•   je jasna.
•   čija je glavna tema velikodušnost.
•   čiji se likovi ponašaju velikodušno.

Vaspitač(ica) će im pomoći u ocjenjivanju kako bi nagrada bila pravedna.

Neophodno je odati priznanje i podstaći rad svih onih koji su se potrudili bez obzira na to da li su dobili nagradu ili ne.

Na kraju, pobjednici dobijaju aplauz, olovke, slikovnice, slagalice i slično.

PROCJENA PO KRITERIJUMIMA

Opservirano ponašanje

Da

Ne

Napomene

Smislili su suvisle i povezane priče.

 

 

 

Pokazali su u svojim pričama da znaju kako se ponašaju velikodušni ljudi.

 

 

 

Bila im je potrebna pomoć da smisle priču.

 

 

 

Pomagali su jedni drugima da urade aktivnost.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aktivnost br. 5
Iskustvo od ključnog značaja za ocjenu bloka
"I ti možeš biti velikodušan"

Kratak pregled aktivnosti:

U ovoj aktivnosti vaspitač(ica) kreira situaciju u kojoj će ocijeniti rezultate svih prethodnih aktivnosti. Za tu svrhu koristiće lutku Solomona.

Solomon će govoriti djeci o velikodušnosti, a nakon toga će ih pozvati da tokom sedmice urade neko velikodušno djelo; određenog dana (to, na primjer, može biti petak) tokom narednih nekoliko sedmica, biće analizirani postupci djece. Biće postavljen pano sa fotografijama djece koja su učinila neko velikodušno djelo

Ciljevi:

 1. Stimulisati djecu da čine velikodušna djela.

Procedure:

 1. Razgovor
 2. Praktične radnje

Potrebni materijal:

Lutka, pano i fotografije djece.

Razvoj aktivnosti: Prvi dio

Lutka Solomon, kao i uvijek, pozdravlja djecu i počinje svojom dobro poznatom rečenicom: "Ja sam Solomon, najmudriji od svih mudrih ljudi … i pošto znam koješta, vaspitačica me je pozvala da govorim o velikodušnim ljudima. Daću vam nekoliko primjera: 

Djed mraz je velikodušna osoba zato što dijeli poklone djeci širom svijeta koja su dobra i koja se fino ponašaju.

- Da li poznajete nekoga ko je velikodušan?
- Da li želite biti poput te osobe?
- Šta treba da uradimo kako bismo se ponašali velikodušno?

Solomon može da pomogne djeci tako što će im sugerisati šta treba da urade kako bi njihove fotografije bile postavljene na pano.

Drugi dio

Navešću vam neke primjere velikodušnih djela koje i vi možete učiniti:

 1. Dijelite svoje igračke sa drugom djecom tokom igre.
 2. Raspitajte se da li u komšiluku ili u lokalnoj zajednici ima neko dijete ili starija osoba kojima je potrebna pomoć i da li je moguće da im vi pomognete.
 3. Brinite se o svojoj baki i svom djedu, mlađem bratu, razgovarajte sa njima, pomozite im itd.
 4. Kada idete negdje na rođendan, sačuvajte slatkiš ili neku poslasticu za vašu mamu ili baku.
 5. Napravite simbolične poklone svojim prijateljima, drugarima u vrtiću, roditeljima, baki, djedu i drugoj djeci.

Solomon će dati još mnogo primjera kako bi opisao djeci šta sve mogu da urade, a što je u njihovoj moći. 

Treći dio

Na pano će biti postavljene fotografije djece koja su se velikodušno ponašala i to će im dati podsticaj jer će cijeli vrtić, uključujući i roditelje, znati za velikodušna djela ove djece.

PROCJENA PO KRITERIJUMIMA

Opservirano ponašanje

Da

Ne

Napomene

Učinili su velikodušna djela.

 

 

 

Nisu bili zainteresovani za aktivnost.

 

 

 

Sve vrijeme su bili zainteresovani za aktivnost.

 

 

 

Ostali su ravnodušni na ovu aktivnost; nisu pokazali velikodušno ponašanje.

 

 

 

Bili su dirnuti kada su vidjeli svoje fotografije na panou.

 

 

 

Pokazali su velikodušno ponašanje u svojim svakodnevnim aktivnostima.